Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu
Vytištěno z internetové prezentace poslance Evropského parlamentu Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny CSc. - www.zverina.cz
URL: http://mep.zverina.cz/397/cz/print/rozprava-k-ustaveni-evropskeho-technologickeho-institutu/

Rozprava k ustavení Evropského technologického institutu

rozprava, středa, 26. září 2007 - Štrasburk

Informe: Reino Paasilinna (A6-0293/2007)

Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem návrh na ustavení Evropského technologického institutu nepodpořil. Stejně jako většina z vás si samozřejmě přeji, aby se Evropská unie změnila tak, aby produkovala více vynálezů, patentů a inovací.

Po zkušenostech s projednáváním tohoto návrhu však nevěřím, že zřízení další instituce je cesta správným směrem. Naše univerzity a výzkumné ústavy nedostanou žádné peníze navíc, spíše jim přibude další instituce v soutěži o výzkumné granty. Hlasováním tohoto ctihodného sboru jsme také samozřejmě nevytvořili žádnou novou množinu vědeckých supermanů. Institut budou řídit vědci, které odejmeme jejich stávajícím univerzitám, a jsem proto přesvědčen, že bychom udělali lépe, kdybychom disponibilní peníze, máme-li schopnost je nalézt, věnovali na výzkumné granty stávajícím špičkovým vědeckým týmům.

Předběžné znění


 |  |  |  |
 |
normal
 |
pro nevidomé
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |