Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu
Vytištěno z internetové prezentace poslance Evropského parlamentu Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny CSc. - www.zverina.cz
URL: http://mep.zverina.cz/63/cz/print/publikace-o-eu-a-ep/

Publikace o EU a EP

EUROPE DIRECT (call centrum),
aneb „zavolejte Evropě a požadujte informace“

EVROPSKÝ PARLAMENT
Poslanci zvolení v České republice
6. volební období 2004 – 2009

stav k říjnu 2004
publikaci vydala Informační kancelář EP v Praze
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 – Nové Město

ÚSTAVA PRO EVROPU
přijatá hlavami států nebo předsedy vlád
Průvodce pro občany (28 stran A4)

2004
publikaci vydal Úřad pro úřední tisky
Evropských společenství v Lucemburku

SMLOUVA O ÚSTAVĚ PRO EVROPU
Brusel, 16. 12. 2004

Úřední věstník EU
více než 200 stran A4

Všechny tyto publikace vám na vyžádání rádi zašleme poštou.


 |  |  |  |
 |
normal
 |
pro nevidomé
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |