Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu
Vytištěno z internetové prezentace poslance Evropského parlamentu Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny CSc. - www.zverina.cz
URL: http://mep.zverina.cz/401/cz/print/evropske-omalovanky/

Evropské omalovánky

  • vydáno v rámci projektu frakce EPP-ED v Evropském parlamentu
  • partneři projektu: Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch a Jaroslav Zvěřina, poslanci Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)

Ke stažení: Evropské omalovánky

Evropské omalovánky - Španělsko |

návrh: Simona Žirovnická
text: Hynek Klimek
autorka ilustrací: Zdeňka Študlarová
grafická úprava, sazba a tisk: RUDI, a.s. Tábor
účelová publikace - neprodejný výtisk
Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána nebo přenášena jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu autorů.
Copyright © Simona Žirovnická, Jaroslav Zvěřina, Zdeňka Študlarová, Hynek Klimek
Copyright © RUDI, a.s. Tábor


 |  |  |  |
 |
normal
 |
pro nevidomé
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |