Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Belgie ? ? Irsko ? Rakousko ? Finsko Lucembursko ? Francie ? Estonsko Lotyšsko Itálie ? Malta Velká Británie Dánsko Portugalsko Litva Polsko ? ? ? ?
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info