Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Belgie ? Kypr Irsko ? Malta ? ? Rumunsko ? Řecko Slovensko Finsko ? Itálie Polsko Španělsko Velká Británie Estonsko ? Litva Švédsko ? ? ? Maďarsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info