Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Kypr ? ? Irsko ? Velká Británie ? Francie Lucembursko Rumunsko Polsko ? Estonsko ? Itálie ? Malta Lotyšsko Dánsko Portugalsko Litva ? ? ? ? ?
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info