Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Lucembursko Kypr ? Irsko Portugalsko Španělsko Nizozemsko ? Dánsko ? ? Estonsko ? ? Itálie Slovinsko Malta Velká Británie Litva Finsko Česká rep. ? ? ? ? Maďarsko
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info