Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Portugalsko ? ? Irsko ? Dánsko ? ? Lucembursko ? Lotyšsko Velká Británie Francie ? Maďarsko ? Malta Bulharsko Estonsko ? Litva ? ? ? ? Slovinsko
Polsko

Polsko

Hlavní město: Varšava
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info