Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Portugalsko ? ? Irsko ? Dánsko ? Lotyšsko Lucembursko ? ? ? Polsko ? Itálie ? Malta Velká Británie Bulharsko Kypr Litva ? ? Maďarsko Česká rep. Estonsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info