Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Portugalsko ? ? Irsko Francie ? ? ? ? ? ? ? ? ? Polsko ? Maďarsko Velká Británie ? Estonsko Litva ? ? ? ? ?
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 19 vlajek  |  info