Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Německo ? Malta Portugalsko ? Rumunsko Polsko ? Slovinsko Lotyšsko ? Itálie ? Španělsko Velká Británie Estonsko ? Litva Švédsko Irsko ? ? Maďarsko
Dánsko

Dánsko

Hlavní město: Kodaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info