Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Německo ? Nizozemsko ? ? Rumunsko Polsko ? Slovensko Lotyšsko ? Itálie Lucembursko Španělsko Velká Británie Estonsko ? Litva Švédsko ? ? ? Maďarsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info