Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Německo ? Portugalsko ? ? Rumunsko Polsko Slovinsko Nizozemsko Lotyšsko ? Dánsko ? Španělsko Velká Británie Estonsko ? Litva Švédsko ? ? ? Maďarsko
Irsko

Irsko

Hlavní město: Dublin
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info