Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Německo Portugalsko Malta ? ? Rumunsko Polsko Finsko Slovensko Lotyšsko ? Itálie ? Španělsko Velká Británie Estonsko ? Litva Belgie Rakousko ? ? Maďarsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info