Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Dánsko ? Rakousko ? Rumunsko ? ? ? ? Portugalsko ? Polsko ? Malta Nizozemsko Švédsko ? Maďarsko ? ? Velká Británie ? Lotyšsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 15 vlajek  |  info