Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Estonsko ? Německo ? Slovinsko ? ? Česká rep. Portugalsko ? ? Nizozemsko Rakousko Polsko Velká Británie ? Maďarsko Litva Francie ? Dánsko ? Finsko
Španělsko

Španělsko

Hlavní město: Madrid
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info