Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? ? ? Slovensko Litva ? Rumunsko ? Portugalsko ? Polsko ? Malta Španělsko Švédsko ? Maďarsko ? ? Velká Británie ? Lotyšsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info