Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? ? Polsko Slovensko ? ? Švédsko Dánsko Portugalsko Belgie Itálie Malta Německo Lucembursko Francie Maďarsko Litva ? ? Velká Británie ? Lotyšsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info