Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Německo ? ? Lotyšsko ? Itálie Rakousko ? Rumunsko Nizozemsko Švédsko Malta Velká Británie Kypr ? Litva Francie ? Dánsko ? ?
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info