Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Německo ? ? Rumunsko ? ? Slovensko Lotyšsko ? Polsko Dánsko Nizozemsko Velká Británie Estonsko ? Litva Švédsko ? ? Itálie Maďarsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info