Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Německo ? Kypr ? ? Česká rep. Portugalsko ? ? Nizozemsko Rakousko Polsko Velká Británie ? Maďarsko Litva Francie ? Dánsko ? Finsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info