Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Nizozemsko Slovinsko Rumunsko ? ? ? ? Litva ? Polsko Finsko Malta Španělsko Švédsko ? Maďarsko ? Dánsko Velká Británie ? Lotyšsko
Slovensko

Slovensko

Hlavní město: Bratislava
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info