Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Nizozemsko Slovinsko Rumunsko ? ? ? ? Portugalsko ? Polsko Finsko Malta Španělsko Litva ? Maďarsko ? Dánsko Velká Británie ? Lotyšsko
Česká rep.

Česká rep.

Hlavní město: Praha
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info