Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Nizozemsko Slovinsko Rumunsko ? ? ? ? Portugalsko ? Polsko Finsko Malta Dánsko Švédsko ? Maďarsko ? ? Velká Británie ? Lotyšsko
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info