Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Nizozemsko Slovinsko Rumunsko Litva ? ? ? Portugalsko ? Polsko Finsko Malta Španělsko Švédsko ? Maďarsko ? Dánsko Velká Británie ? Lotyšsko
Česká rep.

Česká rep.

Hlavní město: Praha
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info