Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Polsko ? ? Malta Švédsko ? Finsko ? ? Itálie Nizozemsko Velká Británie Rumunsko ? Německo Litva ? Španělsko ? Maďarsko Slovensko
Lotyšsko

Lotyšsko

Hlavní město: Riga
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info