Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Polsko ? ? Malta Francie ? ? ? ? Itálie Nizozemsko ? Rumunsko Velká Británie Slovinsko Lucembursko ? ? ? Dánsko Slovensko
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info