Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Rakousko ? Rumunsko ? ? ? ? Portugalsko ? Polsko ? Malta Španělsko Švédsko Nizozemsko Maďarsko ? ? Velká Británie ? Lotyšsko
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info