Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko ? Slovensko ? Kypr ? Polsko Česká rep. Portugalsko ? Řecko Nizozemsko Rakousko Malta Velká Británie ? Maďarsko Litva Francie ? Dánsko Švédsko Finsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info