Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko Polsko ? ? Francie Malta Velká Británie Nizozemsko Lucembursko ? ? Itálie ? ? Portugalsko ? Slovensko Švédsko Belgie Slovinsko ? Lotyšsko ?
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info