Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko Portugalsko Malta ? ? Rumunsko Polsko ? Česká rep. Lotyšsko ? Itálie Nizozemsko Španělsko Velká Británie Německo ? Litva Švédsko ? ? ? Maďarsko
Dánsko

Dánsko

Hlavní město: Kodaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info