Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? ? Irsko Slovinsko Německo ? Kypr ? Polsko Česká rep. Portugalsko ? ? Nizozemsko Rakousko Malta Velká Británie ? Švédsko Litva Francie ? Dánsko ? Finsko
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info