Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Slovinsko Estonsko ? Německo ? Kypr ? ? Česká rep. Portugalsko ? ? Nizozemsko Rakousko Polsko Velká Británie ? Maďarsko Litva Francie ? Dánsko ? Finsko
Irsko

Irsko

Hlavní město: Dublin
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info