Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Belgie ? Rakousko ? ? Malta Nizozemsko Irsko ? ? ? Itálie Maďarsko Řecko Velká Británie Lotyšsko ? Dánsko Švédsko Polsko ? ? Portugalsko
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info