Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Belgie Portugalsko ? Dánsko ? Malta Nizozemsko ? ? ? ? Itálie Slovensko ? Velká Británie Lotyšsko ? Kypr Švédsko Polsko Rumunsko ? ?
Irsko

Irsko

Hlavní město: Dublin
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info