Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Belgie Španělsko ? Dánsko ? Malta Nizozemsko Maďarsko ? ? ? Itálie Slovensko ? Velká Británie Lotyšsko ? Rakousko Švédsko Polsko Rumunsko ? Kypr
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info