Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Lucembursko Portugalsko ? Dánsko Maďarsko Malta Nizozemsko ? ? ? ? Itálie Slovensko ? Velká Británie Lotyšsko ? Rakousko Švédsko Polsko Rumunsko ? Kypr
Irsko

Irsko

Hlavní město: Dublin
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info