Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Portugalsko ? Rakousko ? ? Malta Nizozemsko ? ? ? ? Estonsko Maďarsko Litva Velká Británie Lotyšsko ? Dánsko Švédsko Polsko ? ? ?
Slovensko

Slovensko

Hlavní město: Bratislava
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info