Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Portugalsko ? Rakousko ? Estonsko Malta Nizozemsko ? ? ? ? Itálie Maďarsko Litva Velká Británie Lotyšsko ? Dánsko Švédsko Polsko ? ? ?
Irsko

Irsko

Hlavní město: Dublin
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info