Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Irsko Portugalsko ? ? Česká rep. Nizozemsko Finsko ? Polsko ? ? Lucembursko ? Itálie Velká Británie Slovinsko ? Litva ? ? ? ? ?
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info