Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko ? Francie Irsko Portugalsko ? Finsko Česká rep. Nizozemsko Dánsko ? Polsko ? ? Lucembursko ? Itálie Velká Británie Slovinsko ? Litva ? ? ? ? ?
Lotyšsko

Lotyšsko

Hlavní město: Riga
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info