Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Řecko Lotyšsko ? ? Francie Malta Lucembursko Nizozemsko Rumunsko Slovensko ? Itálie Portugalsko Švédsko Velká Británie ? ? Litva Rakousko Maďarsko ? Dánsko Kypr
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 8 vlajek  |  info