Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? ? Polsko Malta Maďarsko Slovinsko Velká Británie Slovensko ? Itálie Portugalsko ? Dánsko ? ? Litva Rakousko Nizozemsko ? ? Kypr
Švédsko

Švédsko

Hlavní město: Stockholm
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info