Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Lucembursko Litva Slovensko ? Itálie Portugalsko ? Velká Británie ? ? Dánsko Finsko ? Estonsko ? Kypr
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info