Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko Řecko Slovensko ? Itálie Portugalsko ? Dánsko ? Lucembursko Litva Rakousko Nizozemsko ? ? Velká Británie
Polsko

Polsko

Hlavní město: Varšava
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info