Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko Řecko Slovensko ? Itálie Portugalsko Dánsko Velká Británie ? ? Litva Rakousko ? ? ? Kypr
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info