Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? Maďarsko Francie Malta ? ? ? Slovensko ? Itálie ? ? Velká Británie Švédsko Estonsko Litva Česká rep. ? Portugalsko ? Polsko
Dánsko

Dánsko

Hlavní město: Kodaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info