Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? Maďarsko Francie Nizozemsko ? ? ? Slovensko ? Itálie Kypr ? Slovinsko Švédsko Portugalsko Litva Česká rep. Dánsko ? ? Finsko
Velká Británie

Velká Británie

Hlavní město: Londýn
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info