Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? Španělsko Dánsko Malta Velká Británie ? ? Slovinsko Finsko Itálie Estonsko Kypr Portugalsko ? ? Litva Rakousko Nizozemsko ? ? ?
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info