Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie ? Irsko Lotyšsko Velká Británie ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko Řecko Finsko ? Itálie Portugalsko ? Dánsko ? ? Litva Rakousko Nizozemsko ? ? Kypr
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info